Przebieg kształcenia i pracy zawodowej

 

          Państwową Szkołę Muzyczną I st. ukończyłam w Wałbrzychu w klasie  wiolonczeli prof.  Aleksandra Czajkowskiego. PSM II st. we Wrocławiu, w klasie śpiewu mgr Renaty Janiszewskiej. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 1999 roku, w klasie śpiewu  prof. Kazimierza Myrlaka. Podczas studiów specjalizowałam się w kameralistyce wokalnej oraz w wykonawstwie muzyki oratoryjno-kantatowej, ten bowiem repertuar jest fundamentem mojej pracy nad głosem i warsztatem wokalnym. Od początku studiów koncertowałam wielokrotnie jako solistka z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Akademii Muzycznej oraz Chórem Międzyuczelnianym „Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w kraju i poza granicami /w tym dwa duże tournée europejskie/ między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywałam znane dzieła J.S.Bacha, J.F.Haendla, W.A.Mozarta, F.Schuberta, kompozytorów hiszpańskich oraz twórców polskich jak Moniuszko, Szarzyński, Żebrowski, Pałłasz i inni. W uwczesnej Dolnośląskiej Operze Kameralnej w Szczawnie Zdroju, jeszcze jako studentka, śpiewałam partię Bastienne /W.A.Mozart singspiel Bastien und Basienne/ oraz partię Amora w Orfeo ed Euridice Ch.W.Glucka /1999/. Także w roku 1999 zaśpiewałam solową partię w nagraniu płyty CD z Requiem d-moll  W.A.Mozarta /Luna Music/ pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. Tuż po studiach,w maju 2000 roku wzięłam udział w Konkursie im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a w sierpniu 2001 roku do Konkursu im. Królowej Sonii w Oslo,  oba konkursy,  są najpoważniejszymi wydarzeniami artystycznymi dla doświadczonych wokalistów . Uczestniczyłam także w kursach mistrzowskich między innymi u prof. Gerharda Kahrego oraz prof. Rusko Ruskova i w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Sztuki Piękne „Wratislavia Cantans”. Dokształcałam się również w warsztatach piosenki estradowej i jazzowej organizowanych w PSM „Bednarska”w Warszawie.

Tuż ukończeniu studiów rozpoczęłam samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które cieszyły się wspaniałym powodzeniem wśród publiczności. Uwieńczeniem tych koncertów i moim wielkim sukcesem było nagranie i wydanie płyty CD Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta /Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini/ w 2001 roku, przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji „Wratislavia Cantans”. Płyta została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Jana Waszkiewicza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W maju 2002 roku odpowiadając na zaproszenie Centralnej Agencji Kultury w Alzacji Francuskiej śpiewałam cykl recitali /program Wielkiej Opery Francuskiej/. Koncerty te zostały znakomicie przyjęte i zaowocowały stałą współpracą na lata 2002-2004.

W sierpniu /15-19.08.02/ miałam zaszczyt być zaproszoną na XVII Chopin-Festival w Gaming /Der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien/ gdzie występowałam obok znakomitych śpiewaków i muzyków. Wśród licznych koncertów, szczególnymi, w których miałam przyjemność wziąć udział były: cykliczne koncerty w Wiedniu, Wieczory Tumskie, koncert „Muzyczni Bohaterowie” z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mariusza Smolija. Koncerty i recitale w Huninge, Strasburgu oraz Offendorfie, a także koncerty na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu.  Miałam przyjemność wziąć udział  w koncertach podczas Światowego Festiwalu Kontrabasowego Wrocław 14-22 sierpnia 2004, gdzie wystąpiłam z wybitnym solistą amerykańskim, Jeffem Bradetichem, w Recitalu Mistrzowskim oraz na XX, jubileuszowy Chopin- Festival in der Kartauze Gaming 19-22 sierpnia 2004, gdzie wykonałam Pieśni F. Chopina oraz z towarzyszeniem Kammerorchester der Slowakichen Philharmonie pod dyr. Ewalda Danela – partię Cleopatry z opery G.F.Haendla  Giulio Cesar in Egitto. Od roku 2004  współpracowałam na stałe m. in. z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny, Józefa Wiłkomirskiego czy Jerzego Salwarowskiego, zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów koncertowych i artystycznych. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie była także praca przy filmie Jana Jakuba Kolskiego Afonia i pszczoły / 2008r./. W roku 2013 dokonałam nagrania płytowego „A ja czekam na Ciebie..” zawierającego piękne piosenki z lat 50,60-tych znakomitych kompozytorów polskich z towarzyszeniem fortepianu – Paweł Wrzecionowski. Recitale z tym materiałem cieszą się dużym powodzeniem. Jako śpiewaczka – solistka od roku 2017 współpracuję z Fundacją Promocji i Rozwoju Sztuki „Soprano”. Od roku 2017 jestem solistką Orkiestry ZG Lubin KGHM  S.A.

             Równolegle do pracy artystycznej , w roku 2003 rozpoczęłam pracę pedagogiczną. Jestem pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych , gdzie w latach 2009-2015 pełniłam także funkcję wicedyrektora. Przez lata pracy wykształciłam wielu absolwentów, którzy dziś pracują w znakomitych teatrach muzycznych i realizują swoją muzyczną drogę zawodową.  Rokrocznie otrzymywałam nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Uhonorowano mnie  również Medalem Brązowym za Wzorową i Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiega także odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jednym z większych moich osiągnięć w pracy w ZSMuz w Legnicy jest inicjatywa stworzenia dla uczniów i nauczycieli, wpisanego na stałe do kalendarza szkoły i miasta -  Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej oraz – równolegle – Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej – do roku 2018 odbyło się  XIV edycji. Jestem także autorem Programu Nauczania w specjalności śpiew solowy w drugim etapie edukacyjnym, na którym pracują nauczyciele śpiewu solowego w ZSMuz w Legnicy. Od roku 2007 do 2018 przygotowywałam jako koordynator i prowadziłam znane, cykliczne koncerty dla mieszkańców Legnicy – wcześniej Czwartki, obecnie Wtorki Muzyczne. Byłam także nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy na Wydziale Pedagogiki w latach 2003-2010. Obecnie współpracuję w tym zakresie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od roku 2003 współpracuję także jako specjalista emisji głosu z  Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz w latach 2013-2017 Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” Legnickiego Centrum Kultury. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego.  Jestem nauczycielem- wychowawcą z powołania, dbającym o wszechstronny - nie tylko artystyczny - rozwój uczniów i studentów. Osiągam bardzo dobre rezultaty w pedagogice wokalnej. Jestem jednym z niewielu pedagogów prowadzących uczniów dwutorowo – daję im możliwość kształcenia się w bel canto oraz w różnych stylach muzyki rozrywkowej – jeśli mają takie predyspozycje i zdolności.

            Mając wielkie doświadczenie, wiele własnych obserwacji i wniosków, propozycji w zakresie edukacji wokalnej oraz muzycznej, a także w zakresie udzielania wsparcia w kształceniu głosu u osób pracujących głosem, jako narzędziem pracy, w roku 2010 zainicjowałam działalność Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło. Początkowo organizowałam tylko Kursy Letnie, ale po kilku latach, po zbudowaniu autorskich programów kształcenia i rehabilitacji głosu, rozpoczęłam szeroką działalność dydaktyczną dla wokalistów, piosenkarzy, aktorów, prawników, nauczycieli, dziennikarzy czy osób po chorobach oraz z dysfunkcjami ;bowiem sukcesy w pracy pedagogicznej to owszem : konkursy, nagrody, płyty, koncerty ale także zajęcia w zaciszu Pracowni, podczas budowania głosu od nowa, po chorobach ciała i ducha, gdzie sukcesem jest każdy swobodny oddech oraz dźwięk… W PWAJSz jest także duża oferta dla dzieci i młodzieży a także tych osób, które pragną i potrzebują spełniać swoje muzyczno- wokalne marzenia – od lat 4 do 104 .. 

Organizowane przez PWAJSz zajęcia codzienne, kursy i warsztaty, cenione są za wyjątkowość i poziom oferty a także jakość prowadzonych zajęć.. PWAJSz posiada łącznie 4 oddziały, są to : Siedziba w Legnicy Rynek 9, Oddział Chojnów ( sale MOKSiR ), i 2 oddziały wrocławskie: I Oddział Wrocław -Złotniki i II Oddział Wrocław-Capitol.   ….Mówią, że PWAJSz.. to „Edukacyjny raj”..

            Praca społeczna zawsze była da mnie ważna, dlatego też od września 2003 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. W roku 2012 zostałam nagrodzona, za wybitne osiągnięcia, szkoleniowym wyjazdem na spotkanie EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu/ W Wiedniu. Jestem współautorem Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od  2002 roku jestem Członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków   

(  SPAM) Oddział Wrocław, a od 2003 jako Członek Zarządu SPAM Oddziału Wrocławskiego na kadencję 2002/2007, gdzie między innymi odpowiadałam za Akcję Koncertową , od roku 2012-2016 jako Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Jestem współautorem Publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013. Udzielam się także w fundacjach i stowarzyszeniach pro-zdrowotnych.

Jako doświadczony pedagog, pełen pasji i radości pracy jestem zapraszana często do prac jury konkursów i festiwali. Od roku 2014 jestem Jurorką Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” .

 

 

                                                                                   Agnieszka Justyna Szumiło