W sezonie artystycznym 2018/2019 w Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło ( PWAJSz ) powołana została nowa instytucja, która znacznie poszerza zakres usług dydaktycznych!

Misja, forma i oferta Studium Wokalnego Wspierającego Edukację zbudowana została na podstawie zebranych przez wiele lat doświadczeń z zakresu kształcenia oraz obserwacji deficytów jakie się pojawiają w tradycyjnych formach kształcenia.

PWAJSz wychodzi na przeciw potrzebom i oczekiwaniom osób :

 • chcących doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nową wiedzę wokalną, muzyczną, prezentacyjną, aktorską

 • pragnących kształcić się u najlepszych specjalistów, z ogromnym dorobkiem dydaktycznym i artystycznym

 • którym zależy aby zdobywać wiedzę w formach zajęć, które są szczegółowe ale też skoncentrowane w swojej treści.

U nas JEST MOŻLIWE aby uczyć się intensywniej , w radosnej i twórczej atmosferze, z poszanowaniem czasu każdej osoby !

Studium Wokalne Wspierające Edukację ( SWWE ) to instytucja, której program dydaktyczny skierowany jest do tych osób, które poszukują możliwości poszerzenia swoich kompetencji i umiejętności i oraz wiedzy w zakresie śpiewu, pracy głosem, wystąpień publicznych, teorii muzyki klasycznej i rozrywkowej. Oferta SWWE dedykowana jest dla osób, które w swoich planach zawodowych , przyszłość lub jej część, chcą związać z zawodami, w których swobodne prezentacje, oswajanie sceny, jako miejsca prezentowania swoich możliwości , koncertów, działań animatorskich w zakresie muzyki - jest podstawową umiejętnością lub ważną umiejętnością. W każdym przypadku, w którym głos jest :

 • Podstawowym lub ważnym narzędziem pracy

 • Prezentacje publiczne, scena będą podstawową lub ważną częścią pracy zawodowej

SWWE w zakresie swojej oferty przygotowuje kandydatów do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe, kandydatów na castingi i przesłuchania do programów konkursowych, w szerszym kontekście niż tylko praca nad interpretacją utworów. Przygotowuje osoby do pracy z innymi, gdzie pełnia zadania koordynujące lub kierujące działaniami. Uzupełnia lub buduje niezbędną wiedzę w rzetelny sposób.

W jakim przypadku oferta SWWE może być niezbędna lub wysoce przydatna ?

Program dydaktyczny dedykowany jest przede wszystkim dla :

 • Wokalistów przygotowujących się do dalszej edukacji specjalistycznej lub castingów czy przesłuchań, chcą zgłębiać wiedzę z zakresu techniki śpiewu i teorii muzyki

 • Osób, które mają pasje muzyczne i biorą aktywny udział w muzyczno-wokalnych projektach kulturalnych a chcą to śpiewać zdrowo ,rozumieć zasady muzyki i zdobyć wiedzę profesjonalną

 • Osób , przygotowujących się do zawodów aktora scen dramatycznych i scen muzycznych

 • Osób planujących specjalizować się w animowaniu działań kultury muzycznej ( np. w domach kultury, harcerstwie, parafiach, stowarzyszeniach, do prowadzenia zespołów wokalnych czy chórów itp.)

 • Osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela, zwłaszcza nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, gdzie śpiew, nauczanie śpiewania i muzyki powinno być elementarną umiejętnością

PROGRAM NAUCZANIA SWWE obejmuje przedmioty w IV panelach kierunkowych, w skład których wchodzą poszczególne warsztaty i fakultety. Model kształcenia w SWWE składający się z paneli kierunkowych- w tym -zajęć warsztatowych oraz modułów, w taki sposób aby , w procesie kształcenia miały możliwość przenikać się i uzupełniać. Model ten niezwykle wyróżnia ofertę SWWE od propozycji innych instytucji. Nauka jest skoncentrowana i zbilansowana, co ułatwia organizację czasu uczącym się. Unikamy strat energii, nie generujemy wielu godzin zbędnych przedmiotów – tzw. „wypełniaczy”, . Nauka staje się pasjonująca. Naturalnie przychodzi możliwość łączenia i przenikania się teorii z praktyką, od samego początku nauki. Połączenie wiedzy w działaniach w sposób typowy dla SWWE-mocno interdyscyplinarnie- to wielka zaleta oraz ułatwienie. Potwierdza to wiele badan naukowych (m.in. nauka poprzez wykorzystanie zaangażowania wszystkich rodzajów pamięci ).

Główne CELE KSZTAŁCENIA w SWWE  jest

 • nauka i doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie pracy głosem ( śpiew, mowa)

 • nauka i poszerzanie wiedzy z teorii muzyki ( kształcenie słuchu, historia kultury, klasycznej i rozrywkowej w szerokim aspekcie ),

 • artystycznych ( nauka i zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy w zakresie występów scenicznych – własnych oraz przy współpracy z innymi ),

 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy interpersonalnej ( poznawanie swoich predyspozycji, wiedza o człowieku – biologia i psychika).

CELE te osiągane są poprzez realizację PROGRAMU NAUCZANIA SWWE, co wspiera możliwość odniesienia sukcesu w wybranych zawodach oraz własnego rozwoju.

SWWE dedykowane jest dla osób

 • pragnących pojąć wysiłek zdobywania lub uzupełniania wiedzy zawodowej.

 • Zdeterminowanych, by z zaangażowaniem uczyć się i ćwiczyć, poszukiwać i zgłębiać opracowywane zagadnienia, bowiem ..nie sposób osiągnąć SUKCES bez wytężonej pracy – nawet w najlepszej instytucji.

Do SWWE Zapraszamy osoby w wieku od 16 lat, choć możliwym jest, w uzasadnionych przypadkach, zakwalifikowanie młodszych kandydatów. Górna granica wieku nie jest określona, bowiem w PWAJSz i SWWE wiemy, że marzenia rosną razem z nami i nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowych umiejętności czy pogłębianie już zdobytych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i ze szczegółowym modelem kształcenia w PWAJSz i w SWWE.REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ROZPOCZĘTA! ZAPRASZAMY I POZDRAWIAMY MUZYCZNIE!

Informacje i terminy pod nr TEL. 606 484 424


 

REKRUTACJA

Studium Wokalne Wspierające Edukację

 

Wyłącznie po zapisie oraz zgłoszeniu TELEFONICZNYM pod nr. Tel. 606 484 424

TERMIN PRAKTYCZNEJ REKRUTACJI :

do 15 września 2020r.

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło, Oddział Legnica

PWAJSZ-SWWE, CRR, RYNEK 9, I PIĘTRO.

Wymagania :

 • Wiek : 16 lat

 • Zdrowy głos i zdrowie ogólne / zaświadczenie lekarskie może być wymagane /

 • Pozytywne przejście praktycznej rekrutacji składające się z następujących części :

 • Dobre, pozytywne nastawienie

 • przesłuchanie : sprawdzenie skali głosu, ocena zdolności muzycznych,
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i scenicznych,
 • prezentacja przygotowanego utworu ( piosenki lub arii oraz, do wyboru : wiersza, prozy, scenki, mowy ),
 • rozmowa kwalifikacyjna

Działania Kandydata po otrzymaniu pozytywnego wyniku przyjęcia do SWWE :

/ W przypadku Kandydatów niepełnoletnich – wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni /

 • Zapoznanie się z regulaminem PWAJSz / SWWE

 • Akceptacja Regulaminu PWAJSz / SWWE sygnowana podpisem


UWAGA! arkusz rekrutacyjny znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania"