Działalność społeczna

1. SPAM   Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Członkiem SPAM jestem od roku 2000.  W latach - 2001-2006 byłam Członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału, odpowiedzialnym za tzw. Akcję Koncertową i Promocyjną SPAM oraz pozyskiwanie środków na tę działalność.
Obecnie, w kadencji 2012-2016 pełnię funkcję Wiceprezesa. Uczestniczenie w działaniach statutowych Stowarzyszenia pozwala mi być bliżej ważnych wydarzeń dotyczących środowiska muzyków w Polsce czy też niekiedy - uczestniczyć w ważnych działaniach legislacyjnych związanych z zawodem.
Na zaproszenie Profesora Eugeniusza Sąsiadka, miałam przyjemność współuczestniczyć w pracy nad publikacją "Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej, tom I "/ lata 1945-1960 /, wydanej  przez SPAM z siedzibą we Wrocławiu w roku 2013, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Współpracuję również przy Kursach Interpretacji w Zakresie Gry Na Instrumentach Dętych, które odbywają się w lipcu, w Dusznikach Zdroju rokrocznie.

      

2. PSPŚ    Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
Członkiem PSPŚ jestem od roku 2003. Dzięki Sympozjom, szkoleniom, Sesjom naukowym organizowanym przez Stowarzyszenie, miałam i mam wspaniałą możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu pedagogiki wokalnej, pedagogiki ogólnej, psychologii a także wykonawstwa muzyki wokalnej różnych gatunków. mam fantastyczną możliwość wymiany doświadczeń ze znakomitymi Kolegami i Koleżankami.
W roku 2012 otrzymałam wielkie wyróżnienie - możliwość wyjazdu na Konferencję i sympozjum EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu- European Voice Teachers Association/, do Wiednia.
Z materiałów pokonferencyjnych, przy współudziale znakomitych Kolegów powstała publikacja "Uczenie się przez całe życie LEO 2010" - Projekt i publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wymiana wiedzy na tak wysokim poziomie jest dla mnie prawdziwym zaszczytem.