Śpiewam, więc...jestem Twój głos Twoim wsparciem i przyjacielem - raz go oswoisz a będzie Ci służył już zawsze! Czy mówisz czy też śpiewasz... Może to także Twój dar i Twoje przeznaczenie??

"Ale od czego mam zacząć " zastanawiasz się? Świat Muzyki jest taki ogromny.. żal było by go nie poznać... Tak więc - Zapraszam!

  • Zapraszam do Pracowni Wokalnej - abyście mogli sami spróbować!
  • Zapraszam chętnych do nauki śpiewu - od piosenki do arii..
  • Zapraszam tych, którym głos chorował i trzeba go wzmocnić.
  • Zapraszam osoby nieśmiałe, aby poprzez pracę z głosem - mogły wzmocnić wiarę w siebie.

Działalność dydaktyczna

 

Lekcje są najważniejszą treścią działalności Pracowni.
To właśnie podczas różnorodnych zajęć odkrywamy siebie i swoje możliwości,
zdobywamy oraz poszerzamy wiedzę techniczną, muzyczną, teoretyczną, poznajemy repertuar,
style muzyczne, ćwiczymy dykcję, emisję, impostację, ruch sceniczny, aktorstwo,
pracujemy nad oswojeniem tremy, ćwiczymy zdolności i pojemność naszej pamięci,
osiągamy większą wrażliwość na piękno świata i jego bogactwa,
uczymy się zarządzać swoim potencjałem energetycznym i umysłowym,
ćwiczymy techniki mówienia, oddechu i pracujemy z ciałem...

 

 

PROJEKTY STAŁE


1. Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło
Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło ma swoje oddziały w Legnicy, Wrocławiu, Krakowie i Chojnowie, gdzie odbywają się wszystkie rodzaje zajęć z oferty - lekcje indywidualne, lekcje grupowe, warsztaty, szkolenia i kursy - dla wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia odbywają się w sezonie 2018/2019 według następującego grafika:

Legnica - pn, wt, śr, czw, pt
Wrocław - czwartek, niedziela, i według potrzeb wt/pt
Chojnów - soboty

 

2. Studium Wokalne Wspierające Edukację

3. Letnie Kursy Wokalne "Canto ergo sum"

4. Zimowe Warsztaty Wokalne "Ad libitum...od piosenki do arii"

5. Wakacyjne Warsztaty Muzyczne "Z piosenką w plecaku"

 

6. Chór Madrygał  Legnickiego Centrum Kultury im. Karlińskiego
Do pracy z Madrygalistami zaprosił mnie 10 lat temu Pan Cezary Radczak. Bałam się podjąć tego wyzwania, ponieważ nie miałam wcześniej doświadczenia w pracy z chórzystami. A kiedy minęło te 10 lat?... Nie wiem. Pracując nad brzmieniem i prawidłową emisją głosów chóralnych czas szybko minął. Osiągnęliśmy razem sporo sukcesów i wspólnie przetrwaliśmy rozmaite kryzysy.

 

 

7. Zespół Pieśni i Tańca Legnica /zawieszona/
Do współpracy z zespołem zostałam zaproszona przez Dyrekcję LCK oraz Pana Jerzego Starzyńskiego i Panią Elę Tor  w październiku 2013r.
Ta praca to wielkie wyzwanie! Od pierwszych zajęć pokochałam te Dzieciaki.. i chyba z wzajemnością :) Są bardzo zaangażowani podczas zajęć, chcą się rozwijać.
Przez miniony rok dużo udało się nam osiągnąć i mam wielką nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy!

8. Chojnowski Chór Skoranta /zawieszona/
Do współpracy z Chórem zostałam zaproszona w marcu 2014r. przez Panią Prezes Chóru - Krystynę Czapską oraz Pana Zenona Chmielewskiego - dyrygenta Chóru.
Potrzeby Chórzystów potraktował z wielkim zrozumieniem Burmistrz Miasta Chojnowa oraz Dyrektor MOKSiR w Chojnowie.
Projekt trwał do czerwca 2014r. Moim zadaniem była praca nad emisją i impostacją głosów chóralnych. Nie była bym sobą...gdybym tylko na tym poprzestała..
Niezwykłe były to zajęcia - pełne pasji, radości, refleksji. Sądzę, że udała się nam osiągnąć bardzo dużo w niedługim czasie - także dzięki prawdziwemu zaangażowaniu Chórzystów :)

9. Współpraca z PWSZ im. Witelona w Legnicy /zawieszona/
Od kilku lat mam przyjemność współpracować jako nauczyciel akademicki - na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w ramach Studiów Podyplomowych Pedagogiczno-Kwalifikacyjnych Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Prowadzę zajęcia z metodyki nauczania muzyki.
Moim nadrzędnym celem jest rozkochać Studentów w pasji nauczania i miłości do cudownego świata różnorodnej muzyki.
Tu także... nie była bym sobą, gdybym tylko na tym poprzestała.. :)

10. Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej
    Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej
Seminaria wymyśliłam sobie przeszło 10 lat temu, stopniowo je rozwijałam. Organizuję je w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy - jako pedagog śpiewu i obecnie - wicedyrektor, z dużym wsparciem Dyrekcji Szkoły i Kadry Wydziału Wokalnego. W październiku 2013r. odbyło się, Jubileuszowe X Seminarium.
Mam nadzieję na to, że stale będzie nam się udawało upiększać tę potrzebną formę - nie tylko dla naszych uczniów ale także dla uczniów Szkół, które gościmy.

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 

1. SPAM   Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Członkiem SPAM jestem od roku 2000.  W latach - 2001-2006 byłam Członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału, odpowiedzialnym za tzw. Akcję Koncertową i Promocyjną SPAM oraz pozyskiwanie środków na tę działalność.
Obecnie, w kadencji 2012-2016 pełnię funkcję Wiceprezesa. Uczestniczenie w działaniach statutowych Stowarzyszenia pozwala mi być bliżej ważnych wydarzeń dotyczących środowiska muzyków w Polsce czy też niekiedy - uczestniczyć w ważnych działaniach legislacyjnych związanych z zawodem.
Na zaproszenie Profesora Eugeniusza Sąsiadka, miałam przyjemność współuczestniczyć w pracy nad publikacją "Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej, tom I "/ lata 1945-1960 /, wydanej  przez SPAM z siedzibą we Wrocławiu w roku 2013, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Współpracuję również przy Kursach Interpretacji w Zakresie Gry Na Instrumentach Dętych, które odbywają się w lipcu, w Dusznikach Zdroju rokrocznie.

      

2. PSPŚ    Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
Członkiem PSPŚ jestem od roku 2003. Dzięki Sympozjom, szkoleniom, Sesjom naukowym organizowanym przez Stowarzyszenie, miałam i mam wspaniałą możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu pedagogiki wokalnej, pedagogiki ogólnej, psychologii a także wykonawstwa muzyki wokalnej różnych gatunków. mam fantastyczną możliwość wymiany doświadczeń ze znakomitymi Kolegami i Koleżankami.
W roku 2012 otrzymałam wielkie wyróżnienie - możliwość wyjazdu na Konferencję i sympozjum EVTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu- European Voice Teachers Association/, do Wiednia.
Z materiałów pokonferencyjnych, przy współudziale znakomitych Kolegów powstała publikacja "Uczenie się przez całe życie LEO 2010" - Projekt i publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wymiana wiedzy na tak wysokim poziomie jest dla mnie prawdziwym zaszczytem.

Podsumowanie

We wszystkich tych projektach - najważniejszy jest dla mnie drugi Człowiek i jego potrzeby, rozwijanie zdolności i pokonywanie słabości. Zależy mi  bardzo na tym, żeby każdy odkrył w sobie piękno i własną niepowtarzalność...

A ja...? Żeby tylko starczyło mi sił... tyle mam marzeń i planów!